images/home_page/PrintLogo-01.png
הדפסה

הסכם להורות משותפת נותן מענה לגבר ואישה, אשר חוברים יחדיו לשם מטרה אחת בלבד- הבאת ילד משותף לעולם.  מה חשוב לכלול בהסכם זה, ומה יש לקחת בחשבון

הסכם להורות משותפת מאפשר לגבר ואישה שאינם בני זוג, להוליד יחד ילד משותף, לגדלו, ולהוות משפחה עבורו בכל המישורים והאספקטים. יודגש כי אין מדובר בזוג אשר החליט להיפרד, אלא ההסכם נועד לתת מענה לשניים אשר הקשר ביניהם נוצר מלכתחילה רק על בסיס הרצון להוליד יחדיו ילד. לעיתים קרובות ההיכרות הראשונית בין הצדדים נוצרה במסגרת החיפוש אחר פרטנר מתאים להולדת ילד.

הסכם זה ממחיש היטב עד כמה רבים ומשמעותיים הם השינויים החברתיים שחלו בעולמינו ב- 30 השנים האחרונות. העובדה היא, כי הזוגיות וההורות שינו את צורתן לבלי הכר. העובדה שאדם אינו מצוי בזוגיות אין משמעה עוד, שעליו לוותר על הרצון להיות הורה !

בעבר, הדרך המקובלת בה נקטה רובה ככולה של האוכלוסיה היתה הולדת ילדים כחלק ממערכת זוגית. כיום לעומת זאת, במקביל לשינוי בעצם הגדרת המושגים 'זוגיות' ו'משפחה', גם ניתן לראות כי יותר ויותר אנשים לא מוותרים על מימוש ההורות שלהם רק בגללל שאין להם בני זוג, אלא פונים אל האפשרות של הבאת ילדים לעולם שלא כחלק ממערכת זוגית, בין אם באמצעות תרומת זרע, פונדקאות, וגם על ידי התקשרות זה לזו לשם הולדת ילד משותף.

הולדת ילד משותף על ידי שני אנשים שאינם בני זוג וההיכרות ביניהם נוצרה לרוב לשם מטרה זו- הינו צעד בעל משקל והשלכות, אשר מחייב לעגן אותו בהסכם להורות משותפת.

להסכם זה, אותו עורכים רוב האנשים עוד לפני הלידה, ישנן מס' מטרות: בראש ובראשונה הוא נועד להסדיר את העניינים הקרדינליים הנובעים מהבאת ילד לעולם, כאשר רבים בוחרים להתייחס בהסכם גם לתקופת ההיריון. בנוסף, מוגדרים בו גם חובותיהם וזכויותיהם של ההורים כלפי הילד, וכן מוגדרת ההפרדה הקיימת בין שני ההורים מהבחינה הרכושית כלכלית.

 

מה חשוב לכלול בהסכם להורות משותפת:

בהסכם להורות משותפת ניתן לכלול עוד הסכמות רבות נוספות לפי רצונם של ההורים הספציפיים, וברור כי ככל שניתן יהיה לתת את הדעת לפני ההיריון והלידה על תרחישים אפשריים, ולקחת בחשבון את כל הסוגיות הרלוונטיות, הרי שההיערכות לשלב בו יגיע הילד אל העולם תהא טובה יותר, ותקל על ההסתגלות למציאות החדשה עבור שני הצדדים.

הסכם זה שונה מהסכמים אחרים מאחר והינו דן בסיטואציה מורכבת, אשר לה היבטים והשלכות רבים, ואסור להקל ראש בחשיבותו. מומלץ ביותר לערוך את ההסכם אצל עורכי דין מומחים בתחום אשר יכירו את הסוגיות המשפטיות הרלוונטיות, בכדי שההסכם יתן מענה רחב ככל שניתן לשינויים בעתיד.

חשוב לדעת כי את ההסכם יש לאשר בפני בית המשפט לעניני משפחה, בהיותו הסכם הדן בענייניו של קטין. בית המשפט יוודא בעת אישור ההסכם כי שני ההורים מבינים את תוכן ההסכם ותוצאותיו, וחתמו עליו מרצונם החופשי.