מאמרים נוספים:

הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלי וקיראו עוד תכנים

מערכת יחסים ללא נישואין מוגדרת כידועים בציבור, כלומר זוג המנהל מערכת זוגית מבלי להינשא זה לזו.

מבחינת החוק מערכת יחסים זו הינה מערכת של שיתוף רכושי לכל דבר ועניין, בדיוק כמו השיתוף הנובע מנישואין. בני זוג שלא נישאו מוכרים על פי חוק כשותפים בנכסים וזכויות שכל אחד מהם צבר בתקופת הזוגיות, והם גם יורשים אחד את השני/ה במצב של פטירה חס וחלילה, קיימת זכות למזונות אשר אותה יבחנו לפי הזוג הספציפי ונסיבותיו, ועוד.

ומה באשר למצב בו זוג ידועים בציבור מחליט להיפרד זה מזו?

 

בהתאם לדמיון החל בין זוגות נשואים לאלו שלא נישאו מבחינת הזכויות בתקופת הזוגיות, כך גם קיים דמיון רב לגבי הסכם פרידה של זוג שלא נישא, להסכם גירושין של זוג נשוי, עם כמה הבדלים ספציפיים:

לבני הזוג הידועים בציבור אין מועד נישואין שעל פיו ייקבע תחילת השיתוף הרכושי ולכן בהסכם פרידה כזה יש להגדיר את מועד תחילת הזוגיות= תחילת השיתוף, ואת מועד סיום השיתוף= מועד הפרידה.

ידועים בציבור אינם צריכים להתגרש בבית הדין הרבני, ולכן למעשה אישור הסכם הפרידה הינו בפני בית המשפט לענייני משפחה בלבד, ואין צורך לעבור בבית הדין הרבני כמו זוג נשוי.

מעבר לשני הבדלים אלו, הרי שעל בני הזוג הידועים בציבור להגיע להסכמות באשר לכל העניינים הקשורים בחייהם המשותפים, כשר הם רוצים להיפרד זמ"ז, והמסמך אשר בתוכו נכלול את כל ההסכמות הללו קרוי הסכם פרידה.

יודגש כי הסכם זה הינו מקיף ויסודי בדיוק כמו הסכם גירושין של זוג נשוי, ותפקידו לתת מענה לבני הזוג הנפרדים למשך שנים ארוכות קדימה, עד אשר יגיעו הילדים המשותפים לבגירות ולסיום שירותם הצבאי.

החבות במזונות לגבי הילדים הקטינים הינה אותה חבות בדיוק כמו של זוג נשוי, והעובדה שהוריהם של הקטינים לא נישאו מעולם לא משליכה על זכותם למזונות מהוריהם, ועל חובת ההורים לממן את צורכיהם ולדאוג להם.

גם נושא משמורת הילדים והסדרי השהייה של כל אחד מההורים עימם הינו זהה לשל זוג נשוי, ומכלל גם הוא בהסכם הפרידה.

הליכי גישור שאני עורכת עם זוגות ידועים בציבור שהחליטו להיפרד הינם זהים לגמרי להליך גישור של זוג נשוי שהחליט להתגרש.  אנו דנים יחד על כל נושא ונושא הנובע מהזוגיות ומגיעים להסכמות והכרעות בכל העניינים הרלוונטיים. בסוף התהליך יש לנו ביד מסמך שכולל את כל ההסכמות של הזוג בכל העניינים הרלוונטיים לפרידה:

ראשית- עצם ההסכמה היסודית להיפרד- וממתי היא חלה מבחינת ההשלכה על מגורים משותפים, שיתוף רכושי, הסדרי שהייה עם הילדים, תשלומי מזונות ומימון צורכי הילדים.

אנו מציינים בהסכם בפני איזה בית משפט לענייני משפחה יאושר ההסכם לאחר חתימתו.

לאחר מכן יובאו כל ההסכמות האחרות בנושאים:

משמורת הילדים והסדרי שהייה שלהם עם כל אחד מההורים, שעת ומקום האיסוף וההחזרה של הילד מהורה אחד להורה השני, הסדר חלוקת שהייה בחגים וחופשות מהמסגרות החינוכיות, מנגנון קבלת החלטות הנוגעות לעניינים חינוכיים ורפואיים של הילדים; לפי רצון הצדדים ניתן לכלול גם עניינים אחרים כמו יציאת כל הורה לחופשה עם הילדים, ו/או חופשה של כל הורה ללא הילדים (מה שמשליך על ההורה הגרוש השני אשר עימו יישארו הילדים במהלך זמן החופשה של הצד השני), חגיגות ימי הולדת בר/בת מצווה; ועוד.

בפרק המזונות יצויינו הסכמות ההורים לגבי אופן מימון הצרכים של הילדים, החל בצרכים הבסיסיים כמו ביגוד, הנעלה, מדור, מזון ושאר צורכי מחייה, המשך בהוצאות חינוכיות ורפואיות, וכלה בהוצאות כמו טלפון סלולארי, חוגים, ושאר הוצאות שהן מעבר להכרחי ויותר בבחינת מותרות וכל זוג הורים מחליט איזו מהן ובאיזה היקף, ברצונם לכלול בהסכם.

הפרק הבא הוא כמובן חלוקת הרכוש, זכויות וכספים המשותפים, בו יצוין מועד תחילת וסיום השיתוף הרכושי כדי שניתן יהיה לחשב על פיו את היקף הזכויות של כל אחד מבני הזוג שאותן יש לאזן ביניהם בעקובת ההחלטה על פרידתם זמ"ז. בנוסף נכלול פירוט של מה הן הזכויות והנכסים אותם מאזנים בני הזוג ביניהם ואיך יאוזנו (אולי איזון מיידי, אולי במועד עתידי בו יהיו הזכויות נזילות). בפרק זה מתייחסים לכל הזכויות מכל מין וסוג כולל מקרקעין, מיטלטלין, חשבונות בנק, זכויות סוציאליות כמו פנסיה קרן השתלמות וכיוצ"ב, וגם חובות והלוואות ככל שיש כאלו לבני הזוג.

בסיומת נכלול פרק אחרון חביב בו מצהירים הצדדים על הבנתם את ההסכמות אליהן הגיעו, ועל כך שהם חותמים על ההסכם מרצון חופשי.

כמובן ככל שיש נושאים ספציפיים נוספים אשר רלוונטיים לזוג זה או אחר, אנו מכניסים אותם לתוך ההסכם והם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, למשל מתנות, ירושות, דירה נוספת, חוב מסוים, ילד בגיר שהצדדים רוצים להסכים גם לגבי עניינים הקשורים בו, ולמעשה כל דבר שקשור לבני הזוג וילדיהם- נכנס להסכם הפרידה במטרה להפכו למקיף ויסודי, ולא להשאיר שום עניין לפרשנות של הצדדים בעתיד, מה שעלול להוביל למחלוקות חדשות ומיותרות.

מכל האמור לעיל ברור לנו שאין להפחית בחשיבותו של הסכם מקצועי, מגובש, מנוסח נכון ושכולל את כל הפרטים עד הקטנים ביותר, ושביכולתו לספק מענה לזוג למשך שנים ארוכות קדימה.

ההסכם חייב לדון בכל העניינים הללו ואחרים נוספים, והכל חייב להיות מוזכר בהסכם. יש חשיבות עליונה לכך שהדברים ינוסחו באופן חד משמעי, בר אכיפה ושלא משתמע לשתי פנים- שכן הסכמה לא ברורה עד תומה עלולה להוביל למחלוקת בעתיד לגבי אופן ביצוע ההסכמה בפועל.

כמו כן יש להדגיש כי לאחר חתימת ההסכם ואישורו בפני ערכאה משפטית- ההסכם אינו ניתן עוד לשינוי, אלא רק בהסכמת שני הצדדים ! עובדה זו הינה קריטית והופכת לבעלת חשיבות עליונה את האופן בו מנוסחות ההסכמות אליהן הגיעו בני הזוג, עד רמת "האותיות הקטנות".

כתובת המשרד:
רחוב קלאוזנר 2,
רעננה
09-7735419
054-4806911
iditalfa@gmail.com

קבלו במתנה את ״המדריך השלם לגירושין בראייה משפחתית״:


"המדריך מסביר בצורה פשוטה וברורה את היתרונות של גישור לגירושין, והקל עלינו
את ההחלטה לבחור בדרך הזו בכדי להתגרש במהירות ובצורה מכובדת ומשותפת, תודה!"

תודות מלקוחות